Daila Martinsone

Ilggadēja vokālā ansambļa “Dzeguzīte” māksliniecieskā vadītāja.

Atbalstītāji